CultuurPrimair, het loket voor cultuureducatie

CultuurPrimair is het samenwerkingsverband van scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in de regio Noord-Kennemerland.

De klantvraag. Ontwerp en ontwikkel een online platform waarmee scholen, cultuuraanbieders en gemeenten kunnen samenwerken om het cultuuronderwijs te verbeteren door gezamenlijk leerlijnen en projecten samen te stellen.

  • Maatwerk software
  • Website
  • Implementatie
  • Strategie
  • Testen & Optimalisatie
  • SEO & SEA

Het proces

Verschillende doelgroepen, complexe behoeften en een strakke deadline vroegen om een flexibele en efficiënte aanpak. Daarom hebben we gekozen voor de Agile projectaanpak Scrum.

De onderzoeksfase. De verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën maakten het project uitdagend. Door interviews af te nemen, gebruikerstests te bedenken en prototypes te bouwen leerden we de doelgroepen perfect kennen en kwamen we tot belangrijke inzichten.

Flexibiliteit dankzij Scrum. Flexibiliteit in het ontwikkelproces is belangrijk om goed in te kunnen spelen op voortschrijdend inzicht. Door de Scrum-aanpak konden we in kleine sprints van 2 weken direct inspelen op de verkregen feedback en het platform stapsgewijs doorontwikkelen.

Gebruikerstests op verschillende scholen. Voor de livegang wilden we de eindgebruikers eerst met het platform zien werken. Op verschillende schoollocaties hebben we gebruikerstests uitgevoerd, waardoor we over de schouders konden meekijken en ontdekken waar nog verbeterpunten lagen.

Het resultaat

In 5 maanden tijd is er een intuïtief platform ontwikkeld waarmee scholen, cultuuraanbieders en gemeenten kunnen samenwerken om het cultuuronderwijs te verbeteren.

Een platform vol cultuuraanbod. Het publieke platform brengt het basisonderwijs en de cultuuraanbieders bij elkaar. Aanbieders van dans, theater en muziek bieden hun activiteiten hierop aan en de cultuurcoördinatoren binnen de basisscholen kunnen online direct passend aanbod zoeken, vinden en bestellen.

De Culturij maakt samenwerken eenvoudig. De Culturij is het pareltje van het platform. Het is de plek waar leerkrachten en cultuuraanbieders samenwerken aan cultuuronderwijs. Via slimme tools creëren ze een stukje aanbod dat aansluit op het lesprogramma en kan dienen als een doorgaande leerlijn.

De CultuurPrimair analyse tool. De analyse tool geeft cultuurcoördinatoren binnen de school goed inzicht in de samenstelling van hun culturele activiteiten. Met één klik op de knop berekent de tool de diversiteit aan kunstdisciplines, geeft het inzicht in de vertegenwoordigde kerndoelen, de verdeling van 21ste eeuwse vaardigheden en nog veel meer essentiële data.

De klant aan het woord

“Voor Bureau CultuurPrimair was het in grote lijnen helder waar de website aan moest voldoen. Vervolgens heeft Mediamoose tot in detail meegedacht hoe zij dit op de beste manier konden gaan ontwikkelen en vormgeven. Aan alles werd gedacht! Dankzij de flexibiliteit, doelgerichtheid en goede communicatie van Mediamoose verliep het ontwikkelproces erg prettig en zijn we super blij met het resultaat! De website van CultuurPrimair wordt door leerkrachten, culturele aanbieders en de medewerkers van Bureau CultuurPrimair naar alle tevredenheid dagelijks gebruikt!”
Klant: Julia Lips
Julia Lips Coördinator website CultuurPrimair

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Ik help u graag verder en kan u alles vertellen over onze projecten en werkwijze! Neem vrijblijvend contact met mij op.