Werkdruk leerkrachten omlaag door nieuw digitaal platform

De werkdruk van leerkrachten staat hoog op de agenda. Ook bij de 14 SAKS basisscholen in Alkmaar en Bergen. Basisschool Het Kompas besloot dat het tijd was voor actie. Zij vroeg ons een oplossing te ontwikkelen om de werkdruk te verlagen. Daar dachten wij geen twee keer over na!

Administratielast de grote boosdoener
In het onderwijs staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. De leerkrachten spelen daarbij een cruciale rol. Van gelukkige leerkrachten leer je immers het meest. Uit interviews en observaties in de klas met leerkrachten bleek echter dat zij (onnodig) veel tijd kwijt zijn aan administratie. Een flinke frustratie, want die tijd besteden zij logischerwijs liever aan de kinderen. Daar lag dan ook de uitdaging, een digitale oplossing ontwikkelen die de administratielast van de leerkrachten verminderd.

Leerkrachten in de hoofdrol
In de ontwikkeling van de oplossing stond het dagelijkse werk van de leerkrachten centraal. Wij zijn letterlijk in de wereld van de leerkrachten gedoken, door mee te lopen in de klas. Waar lopen zij tegenaan, wat werkt wel en wat niet? Uiteindelijk werkten we samen met de leerkrachten, in een Design Sprint, toe naar een prototype (demoversie) van het nieuwe digitale platform. Met dit prototype konden we snel en laagdrempelig bij een grotere groep leerkrachten testen of dit platform inderdaad hun administratielast vermindert.

Eén platform als basis
Het prototype van het platform werd met veel enthousiasme ontvangen. Waar de leerkrachten nu nog op 24 verschillende plaatsen leerlinggegevens moeten invoeren en bewerken en dezelfde gegevens in verschillende systemen moeten verwerken, bouwen we nu één gebruiksvriendelijk platform. Daarnaast hebben de leerkrachten met dit platform:

  • Meer inzicht
  • Betere planningsmogelijkheden
  • De mogelijkheid om eenvoudig informatie te delen met andere leerkrachten

Forse tijdsbesparing en minder frustraties
Het digitale platform levert straks een jaarlijkse tijdsbesparing van 50 uur per leerkracht op. En misschien nog belangrijker, het neemt frustraties weg bij de leerkrachten en verhoogt het werkplezier. Zij houden straks namelijk meer tijd over om te kunnen doen waar hun passie ligt en waar zij goed in zijn: de ontwikkeling van de leerlingen.

Design Sprint in de klas

Stapsgewijs ontwikkelen
Ook tijdens de daadwerkelijke ontwikkeling van het platform waren de lijntjes kort met Het Kompas. Iedere twee weken presenteren we hen een werkend demo, zodat zij aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen en we snel en flexibel kunnen reageren op voortschrijdend inzicht.

Pilotfase in volle gang
Nu het nieuwe schooljaar is gestart, werken de leerkrachten van Het Kompas met het nieuwe platform. De eerste resultaten en feedback zijn positief. De komende maanden blijven wij luisteren, leren, feedback verzamelen, zodat we het platform kunnen blijven verbeteren. Zodat het de leerkrachten optimaal ondersteunt. Want van gemotiveerde en gelukkige leerkrachten leren kinderen de mooiste dingen.

Meer weten?
Heb je vragen over deze case of over de kansen van digitale oplossingen op jouw school? Neem dan gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!